הצגת תוצאות המחשבון תתבצע באופן הבא:
 • א. יש למלא שם + מספר נייד לקבלת קוד הפעלה בן 4 ספרות
 • ב. לחץ על "שלח קוד" לקבלת SMS ישירות לנייד שלך
השרות איננו כרוך בתשלום. טופס זה איננו מחייב בשום אופן.
יש לציין שחסכון זה אינו סופי ודורש בדיקת מומחה משכנתאות!
כמו כן, החישובים אינם כוללים הצמדה וחיובים נלווים כגון ביטוח.
הצג פירוט
יתרת המשכנתא שנים נותרות לסילוק החזר חודשי לבנק סך התשלומים לבנק
רווח נקי של הבנק על המשכנתא שלך: 305,425
חסכון אופטימלי עבור נתוני והרכב המשכנתא שלך הינו:
אם ברצונך לשמור על מס' התשלומים שנותרו לסילוק המשכנתא:
החזר חודשי מס' התשלומים שנותרו
החיסכון לתקופה הינו:
אם ברצונך לשמור על גובה ההחזר החודשי המקורי
החזר חודשי מס' התשלומים שנותרו
החיסכון לתקופה הינו:
רוצה לחסוך במשכנתא שלך?
 • על פי הנתונים שהזנתם למחשבון יש לכם סיבה טובה להרשם לשרות ולפעול מיידית למימוש החסכון.
 • אנו ניצור עמכם קשר בהקדם ונשלים את הפרטים הנחוצים להוזלת עלויות המשכנתא שלכם.
 • אנו נדאג לטפל במשכנתא שלכם מול הבנק עד לקבלת החסכון בפועל.
בחר חבילת שירותי משכנתא
 • 2,200
  • חתימה מיידית על הסכם שירות באמצעות טופס באתר.
  • שירות ייעוץ וליווי בלקיחת משכנתא טלפונית, ללא פגישה פרונטלית.
  • מכרז ריביות בין הבנקים להוזלת המשכנתא באופן ניכר
  • עדכון שוטף אודות מסלולי המשכנתא אל מול משתני השוק והנחיה מקצועית.
 • 6,000
  • פגישת היכרות ראשונית חינם וללא התחייבות עם יועץ אישי.
  • קביעת תמהיל משכנתא אופטימלי בהתאם לצרכי הלקוח.
  • מכרז ריביות בין הבנקים להוזלת המשכנתא באופן ניכר!
  • עדכון שוטף אודות מסלולי המשכנתא אל מול משתני השוק והנחיה מקצועית.
פרטי התקשרות:
קוד הפעלה:
הקוד נשלח אליך בהצלחה כהודעת SMS!
אנא הזן קוד זה להצגת תוצאת מחשבון.
שליחת ההודעה אורכת כדקה ויש להמתין לקבלתה.
שליחת הודעת SMS נכשלה
אנא נסה מאוחר יותר. עימך הסליחה.
ניתן ליצור קשר מיידי באמייל הבא: service@maspick.co.il
הקוד שהזנת שגוי!
שלח קוד מחדש!
הנכם מוזמנים ליהנות משרותי התאמת משכנתא מקיפה ומקצועית ממומחי המשכנתא של מס-פיק.
בדיקה ראשונית של המשכנתא הינה בחינם.
מס-פיק גובה עמלה בסך ₪6,000 רק עבור הוכחת חסכון ממשי בפועל.


אנא מלאו את הפרטים ונציגנו יצור עמכם קשר בהקדם.
פרטים אישיים:
הנכם מוזמנים ליהנות משרותי התאמת משכנתא מקיפה ומקצועית ממומחי המשכנתא של מס-פיק.
במסלול אקספרס, חתימה מקוונת על הסכם שירות תעניק לכם מחיר מיוחד בסך ₪2,200.
מס-פיק גובה עמלה רק עבור הוכחת חסכון ממשי בפועל.

* הסכומים אינם כוללים מע"מ

 • 1. אישור ההסכם
 • 2. פרטים וחתימה
 • 3. סיום והדפסה
לצפיה בהסכם כמסמך PDF

אנא קראו בעיון רב את ההסכם לתשלום שכר טרחה.
להמשך לחצו על הכפתור ה"אישור" המופיע מטה.

 • מינוי הספק
 • 1. הלקוח ממנה בזאת את הספק ו/או מי מטעמו לפעול ולטפל בשמו ב קבלת משכנתא חדשה / מיחזור משכנתא קיימת. מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו באי כוחו רשאים לפעול ולעשות בשמו ובמקומו את כל הפעולות הנדרשות כולן או מקצתן בקשר לעניין הנ"ל הנובע ממנו.
 • השירות המוצע
 • 2. הטיפול באמצעות הספק יכלול יכלול ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, סיוע וליווי מקיף לצורך מחזור משכנתא או נטילת הלוואה חדשה. הלקוח יודע כי:
  1. הייעוץ כפוף לנתוני הבנקים נותני המשכנתאות הקיימים לאותה עת. הלקוח מודע כי חזרה של הבנק ממצג כזה או אחר אינם באחריות הספק.
  2. הספק נסמך על מצג הלקוח בלבד על סמך הפרטים שנמסרו לו על ידי הלקוח, ועל הלקוח בלבד תחול האחריות לכל התוצאות הנובעות מאי מתן מידע הקשור באישור קבלת המשכנתא ע"י הבנק. בכל מקרה אימות סופי של פרטי הלקוח יחול על הבנק נותן המשכנתא או ממחזר משכנתא.
  3. הספק יבצע בדיקת כדאיות הכלכלית במהלכה יבדקו התנאים המוצעים ע"י הבנקים השונים, תוך בחינה מקצועית מדוקדקת ובסופה יוצגו ללקוח יתרונותיהם וחסרונותיהם של החלופות השונות. הייעוץ יספק כלי עזר לקבלת החלטה, מוסכם בזאת כי הבחירה הסופית תהיה ע"י הלקוח ובאחריותו המלאה והבלעדית.
  4. הספק ילווה את הלקוח בפניה מסודרת לבנק הכוללת ניהול מו"מ עם הבנקים המתאימים, סיוע וליווי בהליך היישום של החלופה הנבחרת (סעיף ג') בבנק הנבחר.
 • התמורה ותשלום שכר הטרחה:
 • 3. הלקוח ישלם את שכר הטרחה לספק בהתאם למפורט להלן:
  1. ₪2,200 בתוספת מע"מ כחוק מסכום ההלוואה בלוח התשלומים להלן:
   1) 50% מהסכום בתוספת מע"מ כחוק ישולמו בעת הצגת תוכנית ההלוואות ללקוח.
   2) 50% הנותרים בתוספת מע"מ כחוק ישולמו עם קבלת אישור העסקה בבנק.
   להבטחת תשלום כל חלק משכר הטרחה יפקיד הלקוח בידי הספק המחאות דחויות למועדים של 30 ו 60 יום ממועד החתימה על הסכם זה (בהתאמה לסעיפים 3א). יוקדמו ו/או יתאחרו המועדים הנקובים תתוקנה ההמחאות בהתאם.
   הספק מתחייב כי ההמחאות לא תופקדנה במידה ולא הגיע מועד המימוש כמפורט בסעיפים 3א דלעיל.
  2. מובהר בזאת כי שכר הטרחה אינו כולל אגרות והוצאות כלשהן הקשורות בביצוע ההלוואות.
 • תנאי ההסכם:
 • 4. הלקוח מתחייב להמציא לספק את המסמכים הנדרשים על ידו לצורך מתן השרות הנ"ל בפרק זמן שאינו עולה על 14 יום ממועד חתימת הסכם זה.
 • 5. ביקש הלקוח להפסיק את הטיפול בעניינו, יהיה חייב לשלם לספק את שכר טרחתו כמפורט להלן:
  1. כל עוד לא הוגשה פניה לבנק יחול סעיף 3 א להסכם זה לפי ההתקדמות בסעיפים קטנים 1-2.
  2. מובהר בזאת כי שכר הטרחה אינו כולל אגרות והוצאות כלשהן הקשורות בביצוע ההלוואות.
 • 6. הלקוח מצהיר בזאת כי מסר לידי הספק את כל המסמכים הדרושים לבדיקת כדאיות מיחזור המשכנתא ו/או נטילת משכנתא חדשה, וכן כי המידע, המסמכים והנתונים שנמסרו לספק הינם נכונים ומלאים.
 • 7. הלקוח מעניק לספק את זכות הבלעדיות לטפל במשכנתא נשוא הסכם זה למשך 90 יום מיום מסירת המסמכים כמפורט בסעיף 4 דלעיל.
 • 8. הלקוח מסכים בזאת כי האחריות לשלמות ואמיתות הנתונים שנמסרו לבנקים על ידי הלקוח באמצעות הספק, הינה של הלקוח בלבד והספק פטור מאחריות מכל סוג שהיא במידה ויתברר כי הנתונים אינם שלמים או נכונים.
 • 9. חתימת הלקוח על ההסכם מחייבת את הלקוח ומהווה תנאי בסיסי לביצוע העסקה.
הנני מסכים/ה ומאשר/ת את תנאי ההסכם לתשלום שכר הטרחה
אנא מלאו את הפרטים הבאים:
חתמו ידנית באמצעות העכבר בתיבה זו:
לצפיה בהסכם כמסמך PDF
חתום פה
קראתי את תנאי השימוש ומקובל עלי
מבצע קליטת נתונים, אנא המתן
20 ב07 2024 תל אביב 22:44 ניו יורק 15:44 לונדון 20:44 טוקיו 04:44
האתר לחסכון פיננסי - החזרי מס, ייעוץ משכנתא, בדיקת פוליסה ביטוח, איתור כספים והשוואת קופות גמל ופנסיה
כאן תוכלו למצוא כלים ומחשבונים פיננסיים אשר יעזרו לכם לחסוך אלפי שקלים!
להרשמה מהירה לחצו כאן
מס-פיק
דרושים
מס-פיק מגייסת מקצוענים:
מיסוי שכירים חדש
דרוש משרד יועץ מס / רו"ח בינוני עם התמחות בשכירים
* מיועד לעצמאים וחברות בלבד
סוכן /ת ביטוח
דרוש /ה סוכן /ת ביטוח מקצוען אמיתי עם מוטיבציה רבה וניסיון מוכח במכירות שטח מול לקוחות פרטיים בסוכנות ביטוח אינטרנטית המובילה בישראל. התפקיד כולל: א. בעל רשיונות בתוקף. ב. שיווק מוצרים פיננסיים למאגר עצום של לקוחות החברה. ג. יכולת סגירת עיסקה מוכחת בעולמות הסיכונים והפיננסים.
משכנתאות
דרוש יועץ משכנתאות נמרץ עם מוטיבציה רבה וניסיון מוכח בעבודה בייעוץ משכנתאות בבנקים או בגופים פרטיים כולל מכירות שטח מול לקוחות פרטיים. התפקיד כולל שיווק ומכירת שירותי ייעוץ מחזור ונטילת משכנתא חדשה למאגר עצום של לקוחות החברה.
דף ראשי | החזרי מס | חסכון במשכנתא | השוואת ביטוחים - חדש! | השוואת קופות גמל
מחשבונים נוספים:          השוואת הצעות משכנתא          מחשבון ביטוח משכנתא
חדש! - השוואת הצעות משכנתא אונליין
למחשבון השוואת משכנתאות לחץ כאן
רוצה לדעת כמה כסף ניתן לחסוך לך באמצעות מיחזור המשכנתא שלך?
לפניך סימולטור מיחזור משכנתא היחידי באינטרנט !
באמצעות סימולטור מדויק זה תוכל לגלות תוך מספר שניות:
א. מספר השנים לסילוק המשכנתא שניתן לצמצם באמצעות מיחזור.
ב. גובה ההחזר החודשי  לאחר מיחזור המשכנתא.
ג. מסלול המשכנתא המשתלם ביותר עבורך בהתחשב בתנאי המשכנתא שלך והריביות במשק.
ד. בחישוב המיחזור נלקח בחשבון עמלת פרעון מוקדם. כך שהחסכון המוצג בפניך הינו מדויק.
והכי חשוב, כמה כסף ניתן לחסוך לך מיידית במשכנתא שלך !
ביטוח המשכנתא בבנק? כן   לא
תאריך נטילת המשכנתא:
מספר שנות המשכנתא:
סוג המשכנתא: יחידה   2 הלוואות   3 הלוואות  
 נתוני הלוואה יחידה: 
סוג ריבית: קבועה צמודת מדד משתנה צמ' מדד משתנה צמ' פריים
סכום הלוואה:
ריבית שנתית:
האם ידועה לך יתרת המשכנתא? לא   כן
החזר חודשי לבנק:
אם יש באפשרותך להגדיל את ההחזר החודשי לבנק, תוכל/י להקטין משמעותית את מספר תשלומי המשכנתא ובכך לשפר את החסכון הכללי במיחזור המשכנתא.
האם ברצונך להגדיל את ההחזר החודשי? לא   כן
אודות האתר | כתבו אלינו | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | פרסמו אצלנו | דרושים !
©מס-פיק בע"מ. כל הזכויות שמורות.
החזרי מס - חדש 2022!
מחשבון החזר מס
שאלון לבדיקת זכאות
המדריך המלא להחזרי מס
חסוך במשכנתא שלך!
חשב הצעות משכנתא
משכנתא חדשה במכרז
חסכון במשכנתא קיימת
מחשבון משכנתא חדשה
מחשבון מיחזור משכנתא
מחשבון ביטוח משכנתא
השוואת ביטוחים
השווה ביטוח משכנתא
השווה ביטוח בריאות
החזרים מחברות הביטוח
בדיקת פדיון הפוליסה
בדיקת התיק הביטוחי
איתור כספי ביטוח
עצמאיים - בעלי עסק
יעוץ פיננסי לעסק חדש
תכנון מס לעסק קיים
הנהלת חשבונות חכמה
החזר מס שוק ההון
מחשבון מיסוי הון
החזרי מס בשוק ההון
קופות גמל
הורדת דמי ניהול
השוואת קופות גמל
קבלת הצעה אישית
קרנות פנסיה
השוואת קרנות פנסיה
מן העיתונות
שומרים על קשר עם
החסכון הפנסיוני
מס הכנסה חייב לכם: המדריך להחזרי מס
מורה נבוכים לעולם הביטוח
החלטתם לקחת משכנתא?
קחו גם כמה טיפים
מדריך מלא לקופות גמל
שאלות ותשובות בנושא קופות גמל