תקנון ותנאי שימוש

 

 

מס-פיק בע"מ (להלן החברה) מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש בשירותי האתר המגוונים, ובכלל זה בסימולטורים הבאים: א. חישוב החזרי מס לשכירים ב. חישוב החסכון במחזור משכנתא או נטילת משכנתא חדשה. ג. חישוב החסכון בהוזלת דמי ניהול. ד. השוואת ביצועי קופות גמל / קרנות השתלמות וקרנות פנסיה. (להלן המערכת), המופעל על ידי החברה ומבוסס על הנתונים המתפרסמים באתר משרד האוצר, אתר רשות המיסים, אתר בנק ישראל וכן על נתונים שנמסרו לידי החברה או פורסמו על ידי מוסדות פיננסים מוכרים כגון בנקים למשכנתאות, חברות ביטוח ובתי השקעות מובילים. החברה מספקת שרותי ייעוץ מס והחזרי מס לשכירים בישראל, פועלת בתחום יעוץ משכנתאות, איתור כספי ביטוח אבודים בקופות גמל / קרנות השתלמות ופנסיה ופוליסות ביטוח, בדיקת טעויות בפדיונות פוליסה, הוזלת דמי ניהול במוצרים פנסיונים והיא גם הבעלים של "מס-פיק" סוכנות לביטוח העוסקת בתחומי ביטוח מגוונים ובכלל זה ביטוח בריאות, משכנתא, קופות גמל והשתלמות וקרנות פנסיה.

 

1.       מטרת התקנון

תקנון זה (להלן התקנון) בא להבטיח את זכויות המשתמשים, לקבוע את אחריות החברה ולהסדיר את מהות היחסים העסקיים והמשפטיים שבין הצדדים. הוראות התקנון יחולו לגבי כל הנרשמים באתר לכל תחום שירות ובכל תחום בו עוסקות "מס-פיק" ו"מס-פיק סוכנות לביטוח". החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

2.       מטרת סימולטור החזרי המס

המערכת מיועדת לאפשר לקהל הגולשים בישראל ומחוצה לה להזין נתונים כלליים, הכנסות, ניכויים אישיים, זיכויים אישיים ונקודות זיכוי על סמך קריטריונים נבחרים עבור שכירים ובני/בנות זוגם, תוך אפשרות לקבלת תוצאת חישוב החזר מס יחיד או מאוחד עם בן / בת הזוג באופן יעיל ומדויק, שמירה ושחזור של נתוני הדוח למחשב והדפסת תוצאות המחשבון בדוח מסכם.

 

3.       מטרת סימולטור חסכון במשכנתא

המערכת מיועדת לאפשר לקהל הגולשים בישראל ומחוצה לה להזין נתוני משכנתא הכוללים ריבית, סוג הצמדה, שיטת החזר, סכום הלוואה, החזר חודשי וכו', תוך אפשרות לקבלת מידע מלא אודות סך החזרים, ריביות ותשלומים חודשיים בכל המסלולים המרכיבים את הצעה.באופן יעיל ומדויק, שמירה ושחזור של נתוני הדוח למחשב והדפסת תוצאות המחשבון בדוח מסכם. המערכת מאפשרת יכולת ניתוח רגישות לכל אחד מפרמטרי ההלואה, תוך חישוב דינמי של השפעה המיידית על המשכנתא .באמצעות מערכת זו ניתן לבחון הצעות שונות  של הבנקים למשכנתאות ולברור את הצעה המתאימה והמשתלמת  מבין ההצעות שהוזנו למערכת.

 

4.       מטרת סימולטור חסכון בדמי ניהול

המערכת מיועדת לאפשר לקהל הגולשים בישראל ומחוצה לה לאתר את מוצרי הפנסיה אשר ברשותם לרבות: קופת גמל, קרנות השלמות, מרכזית לפיצויים, ולהזין את סכום הצבירה והפרשה החודשית בכל אחד מהמוצרים הקיימים, תוך אפשרות לקבלת מידע מלא אודות ריביות ערך פדיון עתידי בכל אחד מהמוצרים, המערכת מאפשרת יכולת ניתוח רגישות כך שניתן לבחון כיצד הוזלה בדמי הניהול משפיעה על גובה החסכון שניתן לייצר במוצר הספיציפי .באמצעות מערכת זו ניתן לבחון האם ניתן להוריד את דמי הניהול ומהי התוצאה העתידית של מהלך כזה.

 

5.       מטרת מערכת השוואת קופות גמל / קרנות השתלמות ופנסיה

המערכת מיועדת לאפשר לקהל הגולשים בישראל ומחוצה לה להשוות בין נתוני וביצועי קופות הגמל / קרנות ההשתלמות / קופות מרכזיות לפיצויים השונות, תוך אפשרות למילוי טופס בקשה ראשונית להצטרפות לקופה באופן יעיל ופשוט.

המערכת מאפשרת לאתר קופת גמל, קרנות השלמות, מרכזית לפיצויים, קרנות פנסיה, תוך הצגת נתוני הקופה הבאים: שם הקופה, בעל הקופה, יתרת נכסי הקופה במליוני שקלים, צבירה נטו (הפקדות לקופה - משיכות) במליוני שקלים ודמי הניהול באחוזים. כמו כן המערכת מציגה את ביצועי הקופה הבאים: תשואה (נומינלית ללא ניכוי דמי ניהול) מצטברת לאורך התקופה הנתונה, מדד שארפ המבטא את יחס תשואת הקופה מול התנודתיות לאורך זמן, ככל שהמדד גבוה יותר, כך ביצועי הקופה טובים יותר. לקופות עם ותק של פחות מ-3 שנים, מדד שארפ נחשב כפחות יעיל, ולכן יופיע בטבלה בתור "אין ותק". ניתן למיין בסדר עולה/יורד כל אחת מן עמודות הטבלה המוצגות באמצעות לחיצה על כותרת העמודה. ניתן להציג מידע נוסף כגון: סטיית תקן, דמי ניהול ממוצעים לשנת 2009, תשואה חודשית ממוצעת, סוג קופה / תאגיד וכו', באמצעות לחיצה על כפתור 'בחר עמודות להצגה' (שני מימין).ניתן לאתר בזריזות, קופה או קבוצת קופות באמצעות שימוש בכפתור החיפוש. בונוס מיוחד לגולשי מספיק! - למצטרפים באמצעות אתר מספיק הטבות ייחודיות ומתנות מבתי השקעות השונים.

 

6.       תנאי השימוש באתר

עצם השימוש במערכת זו לרבות במידע ו/או קישוריות למקורות מידע אחרים ו/או באמצעותו מאשר את הסכמת המשתמש, ללא סייג או הגבלה, לתנאי השימוש המפורטים להלן. לפני השימוש במערכת יש לקרוא בעיון את התנאים שלהלן. 

א.      מטרת המערכת לספק

1. מידע אודות התכנות קבלת החזרי מס עבור שכירים בישראל אין בה משום מתן ייעוץ מס ואין להסתמך עליה בכל צורה או דרך שהיא מבלי לקבל חוות דעת וייעוץ מאנשי מקצוע רלוונטים. כל העושה שימוש מבלי להוועץ באנשי המקצוע הרלוונטים עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו המלאה.

2.  מטרת המערכת לספק מידע אמין ומלא אודות הצעת המשכנתא להבנת המחיר האמיתי של העסקה עבור נוטלי המשכנתא בישראל. אין בה משום מתן ייעוץ  כלכלי / פיננסי ואין להסתמך עליה בכל צורה או דרך שהיא מבלי לקבל חוות דעת וייעוץ מאנשי מקצוע רלוונטים. כל העושה שימוש מבלי להוועץ באנשי המקצוע הרלוונטים עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו המלאה.

3. מטרת המערכת לספק מידע. אין בה משום מתן ייעוץ לרכישת קופת גמל ואין להסתמך עליה בכל צורה או דרך שהיא מבלי לקבל חוות דעת וייעוץ מאנשי מקצוע רלוונטים. כל העושה שימוש מבלי להוועץ באנשי המקצוע הרלוונטים עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו המלאה.

ב.    החברה ממליצה למשתמש במערכת לנהוג כצרכן נבון וזהיר ובכל מקרה, טרם ביצוע בקשה להחזר מס ממס הכנסה, נטילת משכנתא חדשה או מחזור קיימת, מעבר או שינוי בעלות מוצר פנסיוני וכו' יש לעיין בקפידה בכל המידע שמוצג במערכת ובפרט בתנאי השימוש הרשומים לעיל.

ג.      החברה רשאית להכניס בכל עת להכניס שינויים ושיפורים במערכת ואף להפסיק ולהתחיל את פעילותה של המערכת מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, מבלי שיינקטו כנגדה כל צעדים משפטיים.

 

7.       הגבלת אחריות

מערכת החזרי המס כמו גם סימולטורים נוספים באתר בנושאים שונים, והמידע המוצג בהם, מוצעים למשתמש כמות שהם ללא כל התחייבות, הצהרה, אחריות או מיצג כלשהו מצד החברה בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, השלמות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של כל הכלול בה.

האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. הקישורים האמורים מוצבים באתר על ידי גורמים שלישיים, ולחברה אין כל שליטה על תוכנם. החברה אינה נושאת באחריות למידע המופיעה באתרים המקושרים לקישורים האמורים, ובכלל זה לחוקיות האמור ו/או נעשה בהם. כל מי שיעשה שימוש בקישורים הנ"ל יעשה זאת על אחריותו בלבד. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו במערכת יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לבטל קישור שנכלל במערכת או להמנע מהוספת קישור חדש – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הואיל והחברה איננה מייצרת מידע, למעט מידע עצמאי, אלא משמשת כממשק המציג ומשווה מידע לציבור שמוצג ומופץ על ידי רשות המיסים באמצעות אתר http://ozar.mof.gov.il/taxes/ ; לפיכך, אין לראות בחברה כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין. החברה תסיר או תמנע מהצגת מידע במערכת שמהווה הפרת האמור בדין, מהמועד בו יוודע לחברה במפורש דבר ההפרה או בעת שיוודע לחברה על הגבלה חוקית מפורשת אחרת.

החברה איננה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה, ליקוי או כשלים בפעולת המערכת. עם זאת, החברה תעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם. החברה, בעליה ו/או כל הפועל מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו פועלת המערכת יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר כאשר הוא משתמש בתכנים ובשרותי המערכת.

החברה תעשה מאמץ כפי יכולתה לתת מענה בפרק זמן סביר למשתמשים אשר נרשמו לשרותי החברה, אולם אין בכך משום התחייבות או הסכמה של החברה בפני המשתמש לפעול למען השגת החזרי מס בשמו ובהתאם לבקשתו של הלקוח. כמו כן, החברה, כמו גם חברות בנות או אחיות שלה, תהינה רשאיות להציע למשתמש המעוניין בקבלת שרות החזרי מס שרותים אחרים נוספים רלוונטים לענינו – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

8.       פרטיות ואבטחה

הנרשם למערכת מאשר כי כל המידע שמסר באמצעות מילוי טופס הפעלת קוד אישי ו/או טופס רישום לחברה יימסר מרצונו ובהסכמתו המלאה. החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד. החברה מתחייבת כי כל מידע או פרט אחר המזהה את המשתמש לא ימסר לצד ג', אלא אם תדרש לעשות כן על פי דין.

 

על אף האמור בסעיף זה רשאיות מס-פיק ומס-פיק סוכנות לביטוח להתקשר עם צד ג' לטובת הצעת שירותים מטעמן או מטעם חברות בנות או אחיות שלהן, ללקוחותיהן, וזאת בכפוף לחתימה עם צד ג' על הסכם המבטיח את השמירה על סודיות המידע המועבר אליו. מודגש כי לטובת מטרה זו, רשאיות "מס-פיק" ו "מס-פיק סוכנות לביטוח" להעביר לצד ג', כאמור, את מלא המידע שמסר הלקוח באתר מס-פיק לטובת פניה ללקוח והצעת שירותים שונים מטעם מס-פיק או מס-פיק סוכנות לביטוח.

 

החברה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש ממאגרי המידע של החברה ולא לעשות בהם שימוש לצורכי החברה, כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב.

החברה משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות לשם הגנה על פרטיות המשתמש ועל מנת שהרישום יהיה בטוח ככל הניתן. מחשבי החברה מנהלים רישום ממוחשב של הפעולות המתבצעות במערכת והוא יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. שעון השרת, כפי שיופיע ברישומי החברה יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין מועד ביצוע כל פעולה במערכת. פרטי פעולות המערכת יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מקובל באינטרנט, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. החברה תהא זכאית להחליף את דרכי אבטחת המידע על פי שיקול דעתה. החברה תנקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע ומתחייבת שלא להעביר את פרטי המשתמשים לגורמים חיצוניים כלשהם, למעט ככל שהדבר נחוץ לשם השלמת הצטרפות לקופה הייעודית, הצטרפות לשירותי ביטוח או כל פעולה אחרת שיבצע הלקוח באמצעות האתר או נציגי החברה או מי שהוסמכו על כך מטעמה.

החברה ו/או גורמים מטעמה תהיה זכאית להשתמש במידע לצרכיה, ותהיה זכאית לשלוח למשתמשים דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב ובטלפון בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, מוצרי ביטוח של סוכנות מס-פיק, פרסומות מגופות מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם המשתמשים בחרו לסמן בטופס הרישום המקוון כי אינם מעוניינים בכך.

 

9.       בעלות ושמירה על זכויות

המערכת וכל תוכנה מוגנים באמצעות חוקים שונים המגינים על זכויות בעליו ויוצריו, לרבות זכויות קניין רוחני שונות. משתמש ו/או גולש ו/או כל צד ג' אחר כלשהו אינו רשאי לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין, לרבות הקניין הרוחני, של בעלי הזכות. אין לעשות במערכת כל פעולה, למעט שימוש בה על פי מטרתה, במיוחד אסור לעשות במערכת כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.

 

10.       ברירת דין וסמכות שיפוט

התקנון וכל הקשור במערכת נמצא בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת שהיא בין משתמש ו/או גולש במערכת לבין החברה בשל פעילות באמצעות המערכת תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

 

11.       פרשנות

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. השימוש בלשון זכר ו/או נקבה ו/או יחיד ו/או רבים נעשה מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו נעשה השימוש בגוף ראשון, נעשה הדבר בשמה של החברה.