הצגת תוצאות המחשבון תתבצע באופן הבא:
 • א. יש למלא שם + מספר נייד לקבלת קוד הפעלה בן 4 ספרות
 • ב. לחץ על "שלח קוד" לקבלת SMS ישירות לנייד שלך
השרות איננו כרוך בתשלום. טופס זה איננו מחייב בשום אופן.
חשוב לדעת!
 • החזר מס בפועל תלוי בגורמים רבים, ומומלץ ביותר להעזר בשירותי איש מקצוע המתמחה במיסוי בכלל ובהחזרי מס לשכירים בפרט לפני שניגשים למס הכנסה לשם קבלת החזר.
 • בהגשת דוח למס הכנסה חל הכלל "נגעת – נסעת". כלומר, הגשת הדוח היא מוחלטת ולאחר קליטתו אין אפשרות לבקש מחיקתו אם יתברר שיש חוב מס במקום החזר.
 • נתונים שלא ימסרו ו/או יקלטו בצורה שגויה במס הכנסה ולא יתוקנו בצורה מיידית יהפכו למוחלטים במס הכנסה וחישוב המס יעשה על פיהם.
 • הגשה עצמאית למס הכנסה עלולה לפגוע בסיכוייך לקבלת החזר מס אופטימלי, ובמקרים מסויימים אף לגרום לחוב מס בלתי צפוי, שאיננו ניתן לביטול או שינוי לאחר החלטת מס הכנסה.
בחר חבילת שירות החזר מס
 • % 17
  מסך החזר המס*
  • חתימה מיידית על הסכם שירות באמצעות טופס באתר.
  • אימות מידע מלא אודות תקופות
   העסקה והכנסות ממקורות שונים.
  • בדיקת זכאות להחזר מס מקצועית ומקיפה עבור 6 השנים האחרונות.
  • עריכה והגשת דוחות למס הכנסה.
  • בדיקת דוח השומה של מס הכנסה
   והגשת ערעור לרשויות המס בהתאם.
 • % 25
  מסך החזר המס*
  • ייעוץ זכאות טלפוני ראשוני חינם וללא התחייבות עם מומחה מס-פיק.
  • אימות מידע מלא אודות תקופות
   העסקה והכנסות ממקורות שונים.
  • בדיקת זכאות להחזר מס מקצועית ומקיפה עבור 6 השנים האחרונות.
  • עריכה והגשת דוחות למס הכנסה.
  • בדיקת דוח השומה של מס הכנסה
   והגשת ערעור לרשויות המס בהתאם.
פרטי התקשרות:
קוד הפעלה:
הקוד נשלח אליך בהצלחה כהודעת SMS!
אנא הזן קוד זה להצגת תוצאת מחשבון.
שליחת ההודעה אורכת כדקה ויש להמתין לקבלתה.
שליחת הודעת SMS נכשלה
אנא נסה מאוחר יותר. עימך הסליחה.
ניתן ליצור קשר מיידי באמייל הבא: service@maspick.co.il
הקוד שהזנת שגוי!
שלח קוד מחדש!
הנכם מוזמנים ליהנות משרות החזר מס מקיף ומקצועי ממומחי המס של מס-פיק.
בדיקת הזכאות להחזר מס הינה חינם וללא דמי פתיחת תיק.
מס-פיק גובה עמלה בסך 25% מסך החזר המס בפועל בלבד. לא קיבלת - לא שילמת.


אנא מלאו את הפרטים ונציגנו יצור עמכם קשר בהקדם.
פרטים אישיים:
הנכם מוזמנים ליהנות משרות החזר מס מקיף ומקצועי ממומחי המס של מס-פיק.
במסלול אקספרס, חתימה מקוונת על הסכם שירות תעניק לכם מחיר מיוחד בסך 17% מהחזר המס בפועל.
מס-פיק גובה עמלה רק עבור קבלת החזר המס בפועל ללא דמי פתיחת תיק. לא קיבלת - לא שילמת.

* הסכומים אינם כוללים מע"מ

לצפיה בהסכם כמסמך PDF

אנא קראו בעיון רב את ההסכם לתשלום שכר טרחה.
להמשך לחצו על הכפתור ה"אישור" המופיע מטה.

 • מינוי הספק
 • 1. הלקוח ממנה בזאת את הספק לפעול ולטפל בשמו בנושא החזרי מס להם הינו עשוי להיות זכאי. מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו באי כוחו רשאים לפעול ולעשות בשמו ובמקומו את כל הפעולות הנדרשות כולן או מקצתן בקשר לעניין הנ"ל הנובע ממנו.
 • השירות המוצע
 • 2. הטיפול באמצעות הספק יכלול את בדיקת זכאותו של הלקוח להחזר מס, פנייה לרשויות המס בעניינו והמשך המעקב בפנייה עד לקבלת תשובת רשויות המס ובמידת הצורך הגשת השגות בשמו ו/או מתן ייעוץ לגבי המשך ההליכים.
 • התמורה ותשלום שכר הטרחה:
 • 3. הלקוח ישלם את שכר הטרחה לספק בהתאם למפורט להלן:
  1. הלקוח יעמיד לפקודת הספק המחאת פיקדון ע"ס 117 ₪ (100 ₪ בתוספת מע"מ) כחוק למועד פירעון של 45 יום ממועד חתימת ההסכם . ההמחאה תוחזר ללקוח במידה וימצא כי אינו זכאי להחזר מס.
  2. עבור הבדיקה הראשונית של היתכנות ההחזר לכל שנת מס– ללא חיוב.
  3. אם וכאשר יתברר כי הלקוח זכאי להחזרי מס, ישלם הלקוח לספק עמלה בשיעור של 17% מגובה ההחזר בתוספת מע"מ כחוק, בניכוי המחאת הפקדון שבסעיף 3א. דלעיל.
  4. תשלום העמלה בפועל יבוצע רק בעת קבלת ההחזר בפועל על ידי הלקוח.
  5. להבטחת תשלום העמלה, בעת הגשת הבקשה להחזר יפקיד הלקוח בידי הספק המחאה לביטחון או יחתום על התחייבות תשלום, בסך של העמלה המשוערת המגיעה לספק בתוספת מע"מ כחוק.
 • תנאי ההסכם:
 • 4. הלקוח מתחייב להמציא לספק את המסמכים הנדרשים על ידו לצורך מתן השרות הנ"ל בפרק זמן שאינו עולה על 45 יום ממועד חתימת הסכם זה.
 • 5. ביקש הלקוח להפסיק את הטיפול בעניינו, יהיה חייב לשלם לספק את שכר טרחתו כמפורט להלן:
  1. כל עוד לא הוגשה פנייה לקבלת החזר מס יחול תשלום של 100 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
  2. לאחר הגשת הפניה להחזר מס לא יהיה הסכם זה ניתן לביטול.
 • 6. הלקוח מצהיר בזאת כי מסר לידי הספק את כל המסמכים הדרושים לצורך בדיקה ובקשה להחזרי מס על פי דרישת הספק. וכן, שלא היו ללקוח או לבן/ת הזוג כל הכנסה נוספת על אלו שנמסרו לספק לגבי כל אחת מן השנים עליהן מתבקש החזר המס, וכל המידע, המסמכים והנתונים שנמסרו לספק הינם נכונים ומלאים.
  הלקוח מסכים בזאת כי האחריות לשלמות ואמיתות הנתונים שנמסרו לרשויות המס על ידי הלקוח באמצעות הספק, הינה של הלקוח בלבד והספק פטורה אחריות מכל סוג שהיא במידה ויתברר כי הנתונים אינם שלמים או נכונים.
 • 7. חתימת הלקוח על ההסכם מחייבת את הלקוח ומהווה תנאי בסיסי לביצוע העסקה.
הנני מסכים/ה ומאשר/ת את תנאי ההסכם לתשלום שכר הטרחה
אנא מלאו את הפרטים הבאים:
חתמו ידנית באמצעות העכבר בתיבה זו:
לצפיה בהסכם כמסמך PDF
חתום פה
קראתי את תנאי השימוש ומקובל עלי
* ללא דמי פתיחת תיק. הסכומים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.
מבצע קליטת נתונים, אנא המתן
דף ראשי | החזרי מס | חסכון במשכנתא | החזרים מביטוח | עצמאיים | החזרי מס בשוק ההון | השוואת קופות גמל
לשיחת וידאו עם מומחה מס-פיק
בחר שנה אחרת: ממהר? מתקשה? לחץ כאן לבדיקה מהירה
חדש באינטרנט!
מחשבון מס 2020
על מנת להפיק את מירב התועלת ממחשבון החזר מס, יש להצטייד במסמכים הבאים:
1. טופס 106 לשנת 2020.
2. במידה והפקדת כספים באופן עצמאי - אישורים לשנת 2020 של קופות גמל וחברות ביטוח.
מומלץ להעזר בקודי סעיף המופיעים בטופס 106 להזנת נתונים מהירה לשם קבלת החזר מס מדויק
 
נתונים כללים הכנסות ניכויים אישיים זיכויים אישיים נקודות זיכוי תוצאה  
בן הזוג הרשום  
1. מצב משפחתי *    
2. מין *  
3. תאריך לידה *   /
4. תאריך עליה (גם לתושב חוזר)   /
5. תאריך שחרור מצה"ל   /
6. מספר חודשי שירות בצה"ל  
7. עיר מגורים  
ניקוי שדות
לחץ על מקש זה על מנת לאפס את כל השדות למצב התחלתי.
ניקוי ניקוי שדות
לחץ על מקש זה על מנת לאפס את כל השדות למצב התחלתי.
שמירת שדות
לחץ על מקש זה על מנת לשמור את נתוני הדוח למחשב.
שמירה שמירת שדות
לחץ על מקש זה על מנת לשמור את נתוני הדוח למחשב.
שחזור שדות
לחץ על מקש זה על מנת לטעון בחזרה את נתוני הדוח השמורים במחשב.
שחזור שחזור שדות
לחץ על מקש זה על מנת לטעון בחזרה את נתוני הדוח השמורים במחשב.
הדפסת מחשבון
לחץ על מקש להדפסת דוח החזרי מס המסכם את נתוניך ותוצאת המחשבון.
הדפסה הדפסת מחשבון
לחץ על מקש להדפסת דוח החזרי מס המסכם את נתוניך ותוצאת המחשבון.
 
שרות זה מסופק על ידי חברת מס-פיק בלבד. מחשבון החזר מס זה הינו מסדרת מחשבוני חברת מס-פיק. מס-פיק עשתה כל שבידיה על מנת לוודא את איכות המידע והמחשבונים המוצגים באתר. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד. מס-פיק אחראית ליעוץ הניתן ישירות ע"י יועציה המוסמכים לכך בלבד.
אודות האתר | כתבו אלינו | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | פרסמו אצלנו | דרושים !
©מס-פיק בע"מ. כל הזכויות שמורות.